A magyar katolikus püspöki kar – élve II. Lipót fölszólításával – tervezetet készített a papnevelésről: a generális szemináriumok eltörlendők, s helyükbe az egyházmegyeiek állítandók vissza. A teológia 4 félévre terjed. A tankönyvek kiválasztása és a tanárok megbízatása a püspökök feladata lett volna. Gr. Batthyány József hercegprímás, esztergomi érsek a tervet a Helytartótanácshoz nyújtotta be, amely véleményezésre kiadta a kebelében működő Commissio ecclesiasticának (egyházi bizottságnak). → szeptember 1.