A Helytartótanács 22 658. számú rendelete közzétette II. Lipótnak az állami papnevelő intézeteket eltörlő határozatát. A papnövendékeket visszaküldték megyéspüspökükhöz, illetve szerzetesrendjükbe. (Az állami papnevelő intézeteket, az ún. „generale seminarium”-okat II. József 1783. szeptember 15-én, a 8885. számú rendeletében állította fel.) Az 1790/91. évi tanév őszén megnyitották az ismét felállított egyházmegyei szemináriumokat. Az elsők között volt az esztergomi, az egri, a szombathelyi és a pécsi egyházmegyei szeminárium. Azon egyházmegyék számára, ahol egyelőre nem nyílhatott meg a papnevelde, megmaradt a pozsonyi generális szeminárium.