Giombattista Caprara bécsi nuncius jelentette Rómába, hogy II. Lipót a magyar nemzettel való megegyezés kedvéért hozzájárul az 1606-ban kötött és 1608-ban becikkelyezett bécsi, és az 1645-ben kötött és 1647-ben becikkelyezett linzi békekötés vallásügyi határozataihoz.