Gr. Kollonich László kalocsai érsek a katolikus klérus nevében ünnepélyesen ellentmondott II. Lipót november 7-i vallásügyi döntésének. → november 30.