Gr. Kollonich László kalocsai érsek hívására az országgyűlés katolikus (egyházi és világi) követeinek egy része értekezletet tartott Pozsonyban, és feliratban kérte a királyt, hogy november 7-i vallásügyi döntését változtassa meg. („1. Az áttérést büntetendő cselekménynek kell nyilvánítani. 2. A vegyes házasságból származó gyermekeket kivétel nélkül róm. kath. vallásban kell nevelni. 3. Az evangelikusok házassági ügyeit a szent szék bírálja meg. 4. Az evangeliumi vallás ne nyilváníttassék bevett vallásnak, mert különben a katholikus vallással egyrangú lenne, s a királyra is lealázó, ha Ő felsége az evangelikus vallás fejének mondja magát.”) → december 3.