Miután a magyar kancellária megvitatta a gr. Kollonich László kalocsai érsek által készített memorandumot, az államtanács, az udvari konferencia s végül a király megerősítésében a vallásügyekről intézkedő törvényjavaslat módosított formában az országgyűlés elé került. A módosítás nem kedvezett a katolikusoknak, mert a rezolúciónak csupán néhány határozatát változtatta meg: az aposztáziánál minden egyes esetben még jelentést kíván tétetni az uralkodóhoz, de a büntetés kiszabását nem ajánlotta, ezt csak azon protestáns lelkészekre vonatkoztatta, akik valakit átcsábítottak magukhoz; a vegyes házasság is a régiben maradt, azzal a hozzátoldással, hogy a katolikus papok ez elé nem gördíthetnek akadályt.