Az Elnöki Tanács 1989:14. számú törvényerejű rendelete jogutód nélkül fölszámolta az Állami Egyházügyi Hivatalt, megszüntette az állami hozzájárulás kötelezettségét az egyházi állásokhoz. Ezután csak az Elnöki Tanácsnak maradt meg az előzetes hozzájárulási joga olyan állásoknál, amelyek nem magyar (pápai) joghatóság alá tartoznak: katolikus magyar püspökök, az esztergomi, a kalocsai, egri érsekek, a pannonhalmi Szent Benedek-rendi nullius főapát, püspöki koadjutor, segédpüspök, apostoli adminisztrátor, nagyprépost, a római Pápai Magyar Egyházi Intézet igazgatója, címzetes püspök. → 1990. január 24.