Zsigmond brandenburgi őrgróf hadat vezet Szlavóniába felesége, Mária királynő kiszabadítására. Eredménytelenül ostromolja Gomnec várát.