Zimándköz, 1898. szeptember 7.–Székesfehérvár, 1977. szeptember 7.

MÁV pályamunkás gyermeke. Hat elemit végzett, majd géplakatos szakmát tanult. Aradon különböző vállalatoknál, több alkalommal az Astra Vagon- és Gépgyárban dolgozott.  Részt vett a tanácsköztársaság harcaiban, majd visszatért Aradra, ahol 1927-ben a Román Kommunista Párt tagja lett. 1917-től a vasas szakszervezet tagja,1926-ban főbizalmi lett. 1942-ben a román hadseregbe való bevonulás elől áttelepült Magyarországra. Pár hónapig a losonci internálótáborban volt, majd a székesfehérvári könnyűfémmű építésénél alkalmazták, ezután különböző vállalatok és mesterek alkalmazottja volt. 1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba. A székesfehérvári Kardos Gépgyárban dolgozott, munkahelyén szakmaközi titkárnak választották. Átlépett az MDP-be, 1948-ben Székesfehérvár polgármesterének nevezték ki. 1950-től 1957-es nyugdíjazásáig a Székesfehérvári Motorjavító Vállalat lakatos csoportvezetője, később művezetője volt. 1956 novemberében az MSZMP Székesfehérvár városi  VB tagja volt.  Tagja lett a  Fejér Megyei Tanácsnak, később a Szakszervezetek Megyei Tanácsa elnöke, majd tagja, a HNF városi bizottság elnökhelyettese. Az 1958. november 16-i országgyűlési választásokon a Hazafias Népfront Fejér megyei listáján képviselői mandátumhoz jutott.