Nagycsákány, 1906. május 19. – Szombathely, 1966. október 7.

Szegényparaszti családban született. Hat elemit végzett, majd napszámos munkával, részes aratással tartotta el családját. 1934 után egy kevés földön önállóan gazdálkodott, de továbbra is vállalt idénymunkát. 1944-ben behívták katonának, de a front közeledtével hazament családjához. A következő évben belépett a Szociáldemokrata Pártba. A helyi nemzeti és földosztó bizottságban is tevékenykedett, maga is kapott a juttatott földből, egyénileg gazdálkodott a tsz megalakulásáig. Az 1947. augusztusi választásokon az SZDP Vas megyei listáján pótképviselő lett. 1948. június 26-án behívták a törvényhozásba, a mandátumáról lemondatott Gesztesi Jenő helyét foglalta el a parlamentben. A pártegyesítéskor belépett az MDP-be, majd az MSZMP-be.

Mandátumának lejárta után a csákánydoroszlói Kossuth Tsz elnöke lett. Később az Állami Gazdaságok Megyei Központjában dolgozott, majd a körmendi járási tanács személyügyi előadója volt. Szülőfalujában tanácstag, a helyi és a járási pártbizottság tagja. 1960-ban a szombathelyi Szikvízüzemi Vállalat igazgatói székéből hívták haza, az újonnan megalakított Búzakalász Tsz élére, ahol a párttitkári funkciót is elvállalta. Élete végéig vezette a mezőgazdasági termelőüzemet.