Újpest, 1925. október 19.

Apja tímársegéd volt. Hat elemit végzett, 1940-ben az ÁFOSZ-nál munkás volt, majd lakatosszakmát tanult. 1944. októberig a Szociáldemokrata Párt tagja volt, ifjúsági csoport vezetésében sportfelügyelettel foglalkozott, majd a KIMSZ-hez és a Magyar Kommunista Párthoz csatlakozott. 1944 és 1946 között a Wolfner Bőrgyárban és az Egyesült Izzóban szakmájában dolgozott. 1946-tól a MADISZ Budapesti Sportosztály vezető-helyettese, 1948. júliustól Újpesten SZIT titkár volt. 1949. májusban lett a MINSZ Pest megyei titkára, augusztustól az MDP KV Titkárságon Farkas Mihály referense. 1954-ben befejezte a két éves MDP Pártfőiskolát, az MDP KV Párt- és Tömegszervezetek Osztályának ifjúsági alosztályvezetőjének nevezték ki. 1956. novembertől 1957. áprilisig a Belügyminisztérium munkatársa volt. 1957-től ismét a pártapparátusban kapott megbízást; az MSZMP KB Párt-és Tömegszervezetek Osztálya munkatársa, ifjúsági alosztályvezető lett.  1959-ben államvizsgát tett az MSZMP Pártfőiskoláján. 1960. júliusban lett a KISZ KB tiktára. 1964. novemberben az MSZMP Budapest XX. Kerületi pártbizottság első titkárának jelölték. 1974-ben a Fővárosi Népi Ellenőrzési Bizottság elnökhelyettese lett, 1979-től 1984. évi nyugdíjazásáig elnöke és a KNB tagja, valamint 1980 és 1989 között elnökhelyettese.