Nagykörű, 1939. június 4.

Tanárképző főiskolát végzett, majd általános iskolában tanított. 1960-ban belépett a Magyar Szocialista Munkáspártba. Később az MSZMP pártapparátusában dolgozott; az MSZMP Váci Járási Bizottsága első titkára volt, majd a párt Pest megyei Bizottsága Szentendrei Városi pártbizottság munkatársa lett. Az 1975. június 15-én megrendezett országgyűlési választásokon Pest megye 29. számú egyéni választókerületében országgyűlési képviselővé választották. Mandátumát 1985. április 19-ig megőrizte. Az 1980-as években az Eötvös Loránd Tudományegyetemen bölcsész doktorátust szerzett.