Budapest, 1920. február 23.

Aranyműves segéd gyermeke. Ezüstműves tanulónak tanult, 1948-ig szakmájában dolgozott különböző kisiparosoknál. 1938-ban belépett a Nemesfémipari Munkások Szakszervezetébe. 1941-ben munkaszolgálatra hívták be, a Szovjetunióba vitték, ahol 1943-ban fogságba esett, 1945-ben tért haza. Belépett a Magyar Kommunista Pártba. Előbb a Jelvénygyárban kapott munkát, majd 1948-ban a Goldberger Gyár MDP szervezetének titkára lett. 1950-től az MSZHSZ Országos Központban dolgozott, 1955-ben visszahelyezték korábbi munkahelyére és beosztásába, a Goldberger Gyárba. 1953-ban elkezdte tanulmányait az MDP Pártfőiskoláján, amelyet 1959-ben fejezett be. Ugyanabban az évben megerősítették az MSZMP III. kerületi pártbizottsági párt- és tömegszervezeti osztályvezető funkciójában. Az MSZMP III. kerületi első tikára volt 1972. évi felmentéséig.