Hadikfalva, 1900. október 25.

Apja földműves volt. Hat elemit végzett. Szüleivel 1911-ben Csernakeresztúrra (Hunyad vm.) költözött. 1919-től a Zsil-völgyben kőszénbányász volt, belépett a Román Szociáldemokrata Pártba, munkahelyén 1927-1932-ben szakszervezeti főbizalmi. 1922-1925-ben katona a román hadseregben. 1932-ben egy sztrájk megszervezése után a bányától elbocsátották, ezután alkalmi munkákból élt, a pártból kilépett. Később három évig internálótáborban volt.  1945-ben a Román Kommunista Párt tagja lett. Családjával 1946. áprilisban Bonyhádra költöztek, ahol 12 kat. hold juttatott földön gazdálkodott. Szeptemberben belépett a Magyar Kommunista Pártba, párttitkárrá választották. Bonyhádon az 1949. januárban megalakított Dózsa Népe Tsz elnökének választották. 1951-től az MDP Tolna megyei Bizottság politikai munkatársa volt, 1953-ban visszament a termelőszövetkezethez, ahol tsz-elnöknek jelölték. 1956 novemberétől a bonyhádi Vörösmarty Tsz tagja volt, majd a bonyhádi Pannónia Termelőszövetkezet párttitkára nyugdíjazásáig. 1949. május 15. és 1958. szeptember 16. között a Magyar Függetlenségi Népfront Baranya-Tolna megyei listáján megválasztott országgyűlési képviselő volt.