Budapest, 1926. április 14.

Munkáscsalád leszármazottja. Négy polgárit és textilipari szakiskolát végzett, majd végzett szakmájában dolgozott. 1943-tól a Magyar Textilipar RT szövödéjében szövő, majd segédmunkás, műszaki tisztviselő és vámkezelő. 1948. márciusban az államosított üzemben a vállalatvezető titkára, exportfelelős, számlázási osztályvezető, majd cégvezető lett.  1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba. 1948. márciusban vállalati párttitkár lett. 1949 tavaszán a Kereskedelmi és Szövetkezetügyi Minisztériumba került, előbb előadó, majd a ruházati osztály megbízott vezetője, minisztériumi titkárságvezető, végül a minisztérium MDP titkára. Elvégezte a Gazdasági Műszaki Akadémiát. 1952 nyarán az MDP Budapest V. kerületi bizottság másodtitkára lett, 1954. januártól első titkár és fővárosi tanácstag. 1955 őszétől 1956. októberig Moszkvában a szovjet pártfőiskolán tanult. Hazatérése után 1957 januárjáig pártmegbízatási munkákat végzett, a Belkereskedelmi Minisztériumban az Igazgatási Főosztály, majd 1958-tól a Kereskedelemszervezési és Fejlesztési Főosztály vezetője volt. 1962. szeptemberben kinevezték a belkereskedelmi miniszter helyettesének. 1968-ban befejezte tanulmányait az MSZMP Pártfőiskoláján.