Görgeteg, 1925. május 9.

Apja 6 kh. földön gazdálkodott. Fia iskoláit Szekszárdon kezdte, majd Csurgón mezőgazdasági szakiskolában érettségizett, mezőgazdász végzettséget szerzett. Az elkezdett agráregyetemet anyagi okok miatt abbahagyta. 1948-ban a görgetegi földműves-szövetkezetnél felvásárló volt, tagja az EPOSZ-nak. 1949-től a csokonyavisontai és a nagybajomi gépállomáson agronómus. 1950-ben a Gépállomások Somogy Megyei Központjában körzeti mezőgazdász, belépett a Magyar Dolgozók Pártjába. 1951-ben az MDP Somogy megyei pártbizottság mezőgazdasági osztályán munkatárs. 1953-1954 között a megyei tanács begyűjtési osztály vezetője, majd 1954 májusától 1956. februárig az MDP Somogy megyei pártbizottságán mezőgazdasági osztályvezető. 1956-ban a barcsi Vörös Csillag Termelőszövetkezetben párttitkár. 1956 novemberétől 1957 végéig a járási tanács mezőgazdasági osztályvezetője, 1957-től 1961-ig a Lábodi Állami Gazdaság állattenyésztő főagronómusa volt. 1961-től 1962 szeptemberéig a Nagyatádi Járási Tanács elnöke, majd ismét a pártapparátusban dolgozott; 1962. szeptembertől 1963 márciusáig az MSZMP Somogy megyei pártbizottság titkára, 1963. márciustól 1979. november 1-ig Somogy megyei tanácselnök, megyei párt végrehajtó bizottság tagja volt. 1967. március 19. és 1975. április 11. között országgyűlési képviselő volt, mindkét alkalommal Somogy megye 11. számú egyéni választókerületében választották parlamenti képviselővé.