Sződ, 1894. május 6.

Öt elemit végzett, betanított munkásként asztalosmesterek mellett dolgozott. 1945 tavaszán belépett a Szociáldemokrata Pártba, Pilisvörösvárott a nemzeti bizottságba is beválasztották.  Az 1947. augusztus 31-i választásokon képviselő-jelöltséget vállalt, az SZDP Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Bács-Bodrog megyei listáján pótképviselő lett. Behívására 1948. április 26-án került sor. 1948. júniusban a Magyar Dolgozók Pártjához igazolták át, majd 1948. augusztus 5-én az újjászervezett Pilisvörösvári Nemzeti Bizottság alelnökévé választották. Mandátumának lejárta után nem folytatott közéleti tevékenységet.