Kóka, 1939. november 2.

Munkáscsaládban született, apja géplakatos volt. 1958-tól a szentlőrinckátai általános iskolában tanított, 1959-ben szerezte meg a tanítói oklevelet. 1960-ban felvették az ELTE Bölcsészettudományi Kar magyar-pedagógia szakára, az egyetem elvégzése után, 1965-ben a fővárosi Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban kapott állást. 1965-ben lett a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja, beválasztották a KISZ Központi Bizottságába is. 1972. januárban az MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztály politikai munkatársa lett, közoktatás-politikai kérdésekkel foglalkozott, később osztályvezető-helyettes volt. 1975-ben nevezték ki a művelődési miniszter helyettesévé, egyetemi doktori címet szerzett. 1983. szeptemberben az MSZMP KB illetékes osztálya beosztásából felmentését javasolta, mert az MSZMP Budapest XII. kerületi pártbizottság első titkárává kívánták megválasztani.