Bolhó, 1919. szeptember 18. – Kaposvár, 2005. március 28.

Eredeti foglalkozása földműves volt, később mezőgazdász képzettséget szerzett. 1933-tól uradalmakban dolgozott. 1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba, szülőhelyén párttitkár, MDP, majd MSZMP tag volt. 1945 után a földosztás révén kapott földjén gazdálkodott. 1948-1949-ben a barcsi földműves-szövetkezet ügyvezetője volt. 1949-től a kezdeményezésére alapított barcsi Vörös Csillag Termelőszövetkezet elnöke. 1954. május 30-án az MDP Központi Vezetősége póttagja lett. Az országos pártértekezlettől, 1957. június 29-étől volt tagja az MSZMP Központi Bizottságnak. 1960. január 15-étől földművelésügyi miniszter volt 1967. április 14-ig. 1951-től a Termelőszövetkezetek Tanácsának tagja, 1954-től elnökségi tagja, 1963 és 1965 között elnökhelyettese is. 1967. április 14-én megválasztották az Elnöki Tanács elnökévé. Ezen tisztét 1987. június 25-ig látja el. Az MSZMP X. kongresszuson, 1970-ben a KB Szövetkezetpolitikai Munkaközösségének tagja lett. Az 1975. júliusi KB-plénumon a Politikai Bizottság tagja lett. 1980-ig volt tagja a KB Szövetkezetpolitikai Munkaközösségének. Az MSZMP KB 1987. júniusi ülésén kimaradt a Politikai Bizottságból és 25-én leköszönt az Elnöki Tanács éléről is, nyugdíjba vonult. 1989. február 21-én lemondott a KB-tagságról. 1953. május 17. és 1989. március 8. között országgyűlési képviselő; előbb a Magyar Függetlenségi Népfront illetve a Hazafias Népfront Somogy megyei listájáról, 1967. március 19-én Somogy megye 3. számú, 1971. április 25. és 1985. április 19. között Somogy megye 12. számú egyéni választókerületéből került be a törvényhozásba. 1985. június 8-án az országos listáról választották be a törvényhozásba. 1954-től a Hazafias Népfront Országos Tanácsa, 1968-tól a HNF Országos Elnöksége tagja.