Bihar, 1906. március 4.–1989. április 6.

Szegényparaszt családból származott, apja konyhakertész volt. Hat elemit végzett, majd felső-ipariskolába járt. Tizenkét éves korától vasúti napszámos volt, utána szabó tanulónak ment. 1921-ben lépett a Román Kommunista Pártba, Nagyváradon KIMSZ tag lett, később titkár volt. Pártutasítására 1925-ben Budapestre jött, csatlakozott a Magyarországi Szocialista Munkáspárthoz. 1926-ben Bécsbe, majd Berlinbe került iskolára, visszatérése után kitiltották Magyarországról, ahová illegálisan visszatért és a KIMSZ-ben dolgozott, mint szervezőtitkár. 1927-ben két és fél év börtönbüntetésre ítélték, ennek letöltése után Bécsbe ment, tagja lett a Külföldi Bizottságnak, 1929-30-ban, Moszkvában egy éves pártfőiskolát végzett. Magyarországra visszatérve részt vett az 1930. szeptember 1-i tüntetésben. Ekkor ismét letartóztatták, és négyévi börtönre ítélték, majd Romániába toloncolták. Onnan 1937-ben Párizsba utazott. 1939-ben katonának jelentkezett, a németek fogságába került, majd hamisított orvosi bizonyítvánnyal került vissza Franciaországba. Párizsban a magyar pártcsoport vezetőségének volt a tagja, később az összes idegen nyelvű kommunista csoportok Párizs kerületi titkárhelyettesi feladatát látta el. Részt vett a párizsi felkelés előkészítésében. 1946-ban a Magyar Függetlenségi Mozgalom párizsi, később országos főtitkára funkciót töltött be, majd hazatért Magyarországra. Kinevezték az MKP Szervezési Osztály politikai munkatársává, majd később osztályvezetőhelyettesként működött. 1948. februárban választották meg a Magyar Szabadságharcos Szövetség főtitkárává. 1949. februárban a Központi Ruhaipari Nemzeti Vállalat igazgatójának nevezték ki. 1951-ben helyezték a Könnyűipari Minisztérium Ruházati Főosztály élére, 1954-től minisztériumi párttitkár volt. Még ugyanabban az évben a Budapest Főváros Tanács VB elnökhelyettese lett. 1956. május 24-étől az MDP KV Káderosztály vezetője, majd a Külügyminisztériumba helyezték, 1957-től 1961-ig nagykövet volt az NDK-ban. 1962-től 1974-ig a Magyar Vöröskereszt főtitkára, a Magyar Szolidaritási Bizottság alelnöke.