Szigetszentmiklós, 1912. április 21. – Washington D.C., USA, 1975. január 31.

Apja földműves volt. Hat elemi osztályt végzett. Politikai tájékozódása a Keresztyén Ifjúsági Egyesületben és az ugyancsak református Soli Deo Gloria diákszövetség Kabay Márton Körében kezdődött. Az 1930-as években a népi írók híve lett. Először a Független Kisgazdapárt felé orientálódott, de a Szabad Szó törzsgárdájával kialakult kapcsolata már 1939-ben a Nemzeti Parasztpárt felé vonzotta. 1942-ben egyik szervezője a Kabay Márton Kör paraszt–munkás–értelmiségi találkozójának. Részt vett a Magyar Történelmi Emlékbizottság és a Magyar Front tevékenységében. A Györffy-kollégistákkal kialakult kapcsolata révén népfőiskolát szervezett. A Magyar Parasztszövetség tagja. 1944 őszétől Somogyi Imrével járta az országot, jelentős részt vállalt a parasztpárt szervezésében, 1945. áprilistól 1946. decemberig a pártközpont szervezési osztályvezetője, 1947. februárig az ideiglenes intézőbizottság, majd a politikai bizottság tagja. 1946-ban a parasztpárti ifjúsági szervezet, a Népi Ifjúsági Szövetség elnöke. 1945 tavaszán rövid ideig a budapesti törvényhatósági bizottság tagja, majd még 1945-ben bekerült a budapesti és a Pest megyei nemzeti bizottságba. 1945 és 1948 között a Pest megyei törvényhatósági bizottság tagja. 1945. április 2-án választották be az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe, majd 1945. november 4-én a Pest és Bács megyei választókerületben nemzetgyűlési mandátumot szerzett. 1947 februárjáig a parasztpárt parlamenti csoportjának vezetője. 1946. november 22-től 1947. november 15-ig a Népjóléti Minisztérium politikai államtitkára volt. 1947 nyarán kilépett az egyre inkább balra tolódó parasztpártból, és az augusztus 31-i országgyűlési választásokon a Független Magyar Demokrata Párt tagjaként jutott mandátumhoz, ezúttal is a Pest megyei listáról. 1948 júliusában elhagyta az országot, és New Yorkban telepedett le. 1949. január 24-én szüntették meg a mandátumát. Az emigrációban Nagy Ferenchez állt közel, tagja lett a Magyar Parasztszövetség Emigrációs Szervezetének és a Magyar Nemzeti Bizottmánynak, melynek tisztviselőjeként javadalomhoz jutott. 1957-ben tagja lett a Magyar Forradalmi Tanács Intézőbizottságának. Az 1958-ban megalakult Magyar Bizottságban Kovács Imrével együtt ő a képviselte Petőfi Párt emigrációs szervezetét. Később visszavonult a politikától, áttelepült Washingtonba, ahol önálló kertészként dolgozott.