Hódmezővásárhely, 1879. január 18. – Hódmezővásárhely, 1967. március 17.

Gazdagparaszti családból származott, szülei 50 kat. holdas parasztok voltak. Hat elemit és kétéves kertészeti szakiskolát végzett. Részt vett az első világháborúban, innen hazakerülve a földjén gazdálkodott és kertészkedett. 1930-ban belépett a Független Kisgazdapártba, a helyi szervezet elnöke lett, majd beválasztották a párt országos nagyválasztmányába. Az 1930-as években aktív részese volt a választási küzdelmeknek. 1941-ben bekapcsolódott a Magyar Parasztszövetség szervezésébe, a vásárhelyi szervezet elnökévé választották. A város felszabadítása után, 1944 novemberében egyike a kisgazdapárt helyi újjászervezőinek. 1944. november 24-étől a város törvényhatósági bizottságának a tagja. 1944. december 21-től az Ideiglenes Nemzetgyűlés képviselője, majd 1945. november 4-étől nemzetgyűlési képviselő. 1946 novemberében a hódmezővásárhelyi szervezettel kialakult, főként személyi ellentétei miatt kilépett az FKGP-ből, de a mandátumát a ciklus végéig megtartotta. 1947-ben a Magyar Parasztszövetség parasztképviselőkből álló elnöki tanácsának a tagja. Képviselősége lejártával visszatért a gazdálkodáshoz. 1950-ben 18 kat. hold földjével belépett a termelőszövetkezetbe, de idős korára való tekintettel már keveset dolgozott ott, jobbára a saját háztáji földjén kertészkedett.