Budapest, 1911. november 27. – Mathias, West Virginia, USA, 1983. január 9.

Gróf Teleki Pál földrajztudós, miniszterelnök fia. Egyetemi tanulmányait a bécsi egyetemen folytatta, ott is doktorált 1936-ban. 1936 és 1940 között a budapesti Magyar Geológiai Intézetben dolgozott geológusként. 1940-től 1944-ig a Kolozsváron újraindult Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemen tanár, a gazdaságföldrajzi és geológiai intézet vezetője volt.

1944. szeptember 28-án a Horthy Miklós kormányzó által kinevezett fegyverszüneti delegáció tagjaként Moszkvába utazott. Részt vett az előzetes fegyverszüneti tárgyalásokon, 1944. október 11-én egyik aláírója a Molotov szovjet külügyminiszter által, a szövetségesek nevében Magyarországnak átadott, előzetes fegyverszüneti feltételeknek. Az október 15-i sikertelen kiugrási kísérlet a nyilas hatalomátvétel és Horthy kormányzó lemondása után a szovjet fővárosban maradt, és a fegyverszüneti küldöttség tagjaival együtt bekapcsolódott az Ideiglenes Nemzetgyűlés összehívását és az Ideiglenes Nemzeti Kormány felállítását előkészítő tárgyalásokba. 1944. december 12-én érkezett meg Debrecenbe azzal a vonattal, amely Moszkvából hozta a leendő, kabinet tagjait és a szovjet kormány megbízottait. Nem lett tagja az Ideiglenes Nemzetgyűlés előkészítő bizottságnak, de Pécsett, Kaposvárott, Szekszárdon és Bonyhádon részt vett az Ideiglenes Nemzetgyűlés képviselői megválasztásának a lebonyolításában. Őt magát a Debreceni Nemzeti Bizottság delegálta december 15-16-i ülésén pártonkívüliként az új törvényhozásba. 1944. december 22-én az Ideiglenes Nemzeti Kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere lett. Eleinte a Keresztény Demokrata Néppárt felé orientálódott, felkérésre 1945. április 9-én elvállalta a Polgári Demokrata Párt elnöki tisztét, amelyről 1945. július 26-án a baloldali pártok tiltakozása miatt le kellett mondania. A Tildy-kormány 1945. november 15-i megalakulása után visszavonult a politikai élettől. 1948-ig a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdasági Karán a gazdaságföldrajz professzora volt. 1949-ben az Egyesült Államokba költözött. 1950 és 1955 között Virginia állam egyetemén, a külügyi tanulmányok tanszéken tanított docensként 1955-től nyugdíjazásáig a washingtoni George Washington Egyetem geológiatanára volt. Az emigrációs politikában nem vállalt szerepet, bár 1954-1956-ban részt vett a Magyar Nemzeti Bizottmányban. Számos tanulmányt publikált gazdaságföldrajzi és geológiai témákból. Több amerikai és nemzetközi tudományos társaság és egyesület hívta meg soraiba.