Abony, 1900. január 8. – Abony, 1985. január 13.

Szülei tanyasi gazdasági cselédek voltak. Hat elemit, majd 1945 után két alkalommal három hónapos parasztpárti és szintén három hónapos szakszervezeti iskolát végzett. Katonai szolgálatát az 1930-as években Nógrádverőcén teljesítette; a második világháború végén román hadifogságba esett. Földművesként dolgozott, napszámot vállalt, de volt gazdasági cseléd, építkezéseken segédmunkás, végül sikerült 4 kat. hold földet vásárolnia. Az 1920-as években csatlakozott a szakszervezeti mozgalomhoz. Belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba, majd 1929-től szociáldemokrata orientációjú Abonyi Általános Munkásképző Egylet elnöke. 1944 végén a Nemzeti Parasztpártot választotta, mivel helyzeténél fogva úgy látta, hogy ez a párt képviseli leginkább a szegényparasztság érdekeit. 1945-ben a helyi földigénylő bizottság elnökeként részt vett a nagybirtokok felosztásában, maga is kapott 4 kat. holdat. Nem sokkal a földreform után III. típusú szövetkezeti csoportot szervezett. 1945. november 4-én a Pest és Bács vármegyei választókerületben nemzetgyűlési mandátumot szerzett. 1946-tól a Pest megyei törvényhatósági bizottság tagja. Előbb az NPP egyik Pest megyei titkára, majd 1946. novembertől 1948. áprilisig a politikai bizottság, illetve az országos vezetőség tagja. 1948 végén, a DÉFOSZ megalakulásakor a kubikosszakosztály vezetője lett. 1947. augusztus 31-én másodszor is Pest megyében választották képviselővé. Megalakulásától a naplóbíráló bizottság helyettes elnöke. 1949. május 15-én harmadszor szerzett mandátumot Pest megyében. A parasztpárt elsorvasztása után belépett a Magyar Dolgozók Pártjába. 1948-tól részt vett az állami gazdaságok szervezésére létrehozott országos bizottság munkájában, ő maga a Baranya megyei gazdaságok szervezésére kapott megbízást. Közben, 1949-ben maga is bevitte 8 kat. hold földjét a helyi termelőszövetkezetbe. Több állami gazdaságnak volt az igazgatója; 1948-ban Hercegszántón, 1949-től Pomázon, 1951-től Perespusztán dolgozott, végül 1954-től 1964. évi nyugdíjazásáig a Veszprém megyei Zsófiapusztán irányította a gazdálkodást. Ezután visszaköltözött Abonyba. 1950-1954 között a Pest Megyei Tanács, majd Nagyvázsony és Úrkút tanácsának a tagja. 1956 után csatlakozott a Magyar Szocialista Munkáspárthoz.