Nyírpilis, 1899. augusztus 16. – Nyíregyháza, 1989. március 9.

Apja uradalmi cseléd volt. Hat elemit végzett, majd kisbéres lett. 1917–1918-ban frontszolgálatot teljesített Kijev térségében. 1919-ben be akart lépni a Vörös Hadseregbe, de a románok elfogták, megbotozták, és halálra ítélték; végül sikerült megszöknie. 1920-ban a nemzeti hadseregben ismét katona lett. 1922–1924-ben hónapos munkás, majd 1924 és 1927 között kitanulta a kőművesszakmát. 1927-től az ország számos pontján munkát vállalva tartotta el családját.

Az 1930-as évek elején csatlakozott a Magyarországi Szociáldemokrata Párthoz, majd az építőmunkások szakszervezetéhez. 1935–1936-ban egy sztrájk megszervezése miatt a nyírbátori főszolgabíró kitiltotta a járás területéről. Ezután Budapesten keresett munkát. 1930-ban kommunista szervezkedés vádjával letartóztatták, egy hónapig vizsgálati fogságban volt, szabadulása után rendőrségi felügyelet alá helyezték. 1944 márciusában egy munkaszolgálatos alakulathoz vezényelték, ahonnan a front közeledtével hazaszökött.

1945-ben, Nyírcsászáriban megalakította a Nemzeti Parasztpárt helyi szervezetét. Részt vett a földosztásban, maga is gazdálkodni kezdett. Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a Szabolcs és Szatmár-Bereg megyei választókerületben pótképviselő lett. 1948. március 2-án behívták a törvényhozásba. 1947. novemberben elvégezte a parasztpárt háromhetes tanfolyamát, majd 1949. március-július között a központi pártiskola hallgatója. Kinevezték az NPP Szabolcs megyei titkárává.

A parasztpárt elsorvasztása után, 1950-ben belépett a Magyar Dolgozók Pártjába. 1951-ben a nyírcsászári Kossuth Termelőszövetkezet tagja lett, 1952–1953-ban elnöknek jelölték. A tsz gazdálkodási nehézségei miatt a megyei pártvezetők a „vezetés elhanyagolása” címén 1000 Ft pénzbüntetés megfizetésére kötelezték, egyúttal kizárták a pártból. A pártbüntetést sikeresen megfellebbezte, majd önként visszaadta tagkönyvét. 1953-tól, a termelőszövetkezet felosztása után ismét egyénileg gazdálkodott. 1961-ben az Új Élet MGTSZ-ben kapott kőművesmunkát, majd karbantartói beosztásban dolgozott. 1950 és 1970 között helyi tanácstag, közben egy ideig helyettes tanácselnök. A Hazafias Népfront járási és megyei bizottságának aktivistája.